Aydınlatma Ölçümü » İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç. » İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç. » Özeliz İş Sağlığı & Güvenliği

  

Aydınlatma Ölçümü

- Aydınlatmanın en önemli görevi işin iyi görülüp yapılabilmesidir.
- Çalışanların sağlığının korunması için gerekli uygun fiziksel koşulların başında “aydınlatma” gelmektedir.
- Yetersiz ve uygun olmayan aydınlatma iş verimini etkilemekte, yorgunluğa neden olmakta ve en önemlisi iş kazası olasılığını artırmaktadır.

Aydınlatma ihtiyacı, yapılan isin gerekliliğin göre değişmektedir. İhtiyacımız olan aydınlatma iki yol ile sağlanır: Doğal ışık ve yapay ışık. Yeşil binaların arttığı ve enerji tasarrufunun çok önemli olduğu günümüzde doğal aydınlatmanın önemi büyüktür. Ofis mimarisi doğal ışıktan maksimum yararlanacak biçimde tasarlanmalıdır.

Yapay aydınlatmaya göre daha fazla aydınlatma şiddetine sahip olmasından dolayı günışığının insanlar üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Güneşli bir günde açık havada aydınlatma şiddeti 100.000 lüks, gölgede ise 10.000 lüks değerinde olabilmektedir. Yapay aydınlatma ile işyerlerinde genellikle 500 lüks civarı aydınlatma şiddetine ulaşılabilmektedir.

İşyerlerinde sağlanan aydınlatmada ışığın gözü rahatsız etmeyen bir konfora sahip olması ve dengeli bir dağılımı gereklidir. Çalışılan plan veya projenin yanına masa lambası konulması gibi doğru noktalara ışık odaklaması uygulanmalıdır. Düşük kontrastlı ışık kullanarak çalışanların performansını düşürmemek gerekmektedir. Işığın yansımaları doğru kullanılmalı tavandan, duvardan, yerden veya masalardan ne kadar ışık yansıtılacağı iyi hesaplanmalıdır. İşyerlerinde aydınlatma için kullanılan ışık göz kamaştırmamalı, doğru renk ve ton seçilmeli, floresanda olduğu gibi kırpma olmamalıdır. Toplam aydınlatma hesabı yapılırken gün ışığı da dikkate alınmalıdır.

Aydınlatma tipleri doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan aydınlatma bir yüzeyin bir kaynaktan düz bir hat üzerinde gelen ışık ısınları ile aydınlatılmasıdır. Dolaylı aydınlatmada dağınık ışık oluşmakta ve gölgeler oluşmamaktadır. Genelde yüksek aydınlatma şiddeti yaratarak kamaşma riskini en aza indirir ancak ofislerdeki parlak duvar ve tavanlar ekranlar yüzeyinde yansımaya neden olarak “rölatif” kamaşma oluşturabilir. Aydınlatmada ışığın yansıması da önemlidir. Renkler yansıma düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

  • Beyaz %75 ve daha fazlasını
  • Açık renkler %50-75 arası (azalan soguk renkler)
  • Orta renkler % 20-50 arası (parlak sıcak renkler)
  • Koyu renkler %20 veya daha az miktarda ışığı yansıtırlar.

YASAL DAYANAK

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,

n  Mad:16 İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki, işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

n  Mad: 18: İşyerindeki.. avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lüx) ile kaba malzemenin taşınması, aktarılmasi, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenler, en az 50 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

n  Kaba montaj ,balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b. işlerin yapıldığı yerler kazan dairesi, makina dairesi., insarı ve yük asansörlerinin kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar en az 100 lüks (lüx) ile normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

n  Ayrıntıların, yakından seçilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks (lux) ile koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks (lux) ile aydılatılacaktır.

n  Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

n  Mad: 23 Bütün tesis bölümleri olabildiğince gün ışığı ile iyi biçimde aydınlatılmalıdır. Ayrıca bu bölümlere yeterli ve düzgün dağılımlı elektrik aydınlatma gtesisi yapılmalıdır. Elektrik aydınlatma tesisinden yararlanılamayan durumlarda manevra ve denetleme yerlerinde tehlikesizce dolaşabilmek ve gerekli çalışmaları yapabilmek için özel aydınlatma tesisi kurulmalıdır.

n  Yapılan aydınlatma tesisi, YG. Hücreleri ve AG pano odalarında en az 250 lüx, transformatör odalarında en az 150 lüx aydınlık düzeyi sağlamalıdır. Transformatör merkezlerinde her bir mahalde yeterli sayıda (en az bir adet) akümülatörlü acil durum lambası veya yeterli kapasitede akümülatör var ise aküden beslenen aydınlatma lambaları bulunmalıdır. Söz konusu lambalar sürekli insan bulunan yerlerde enerji kesintilerinde otomatik devreye girecek şekilde yapılmalıdır..)

n  Madde 35: .. ( f ) Tesislerin binaları aydınlık şiddeti en az 250 lüx olmalı..... Ayrıca acil durum aydınlatılması yapılmalıdır.

n  Madde 36: (Açık hava tesisleri) ..( f ) : Tesislerin aydınlık seviyesi en az 60 lüx olmalıdır....

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

n  EK.1 4/7 Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

n  EK.1 8/1 İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

n  8/2. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir.

n  8/3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

Genel Olarak Tavsiye Edilen Aydınlatma Şiddeti Tablosu

Sıra No

Bina

Aydınlatılması İstenen Mekan

Tavsiye Edilen Aydınlatma Şiddeti             ( Lux )

1

İdari Binalar

Bilgisayarların Bulunduğu Ortam

500

 

Desinatörlerin Çalışma Alanı

1000

2

Okullar ve Üniversiteler

Dershaneler-Anfi tiyatro

300

 

Laboratuvar – Yazı Tahtası

500

3

Dış Mek. Çalışma Alanı

Bina Girişi-Hol

30

 

Benzin İstasyonu

300

 

Merdivenler-Koridor

100 – 300

4

Mağazalar

Butik

300

 

Self Servisler

500

 

Süpermarketler

750

5

Endüstri Binaları

Tavuk Çiftliği

50

 

Sağma Alanları

150

 

konserve Fabrikası

500

 

Süt Fabrikası

300

 

Odun Fabrikası

150

 

Odun Kesme Makinaları

500

 

Kaynak Ve Torna Mak.

300

 

Depo

150

6

Yaşam ve Eğlence Alanları

Ev Aydınlatması

150

 

Eğlence Salonu

300

 

Öğrenci Ev Ödevi Salonu

300

 

Yatak Odası

200

 

Hotel Resepsiyonu-Hol-Mutfak

300

 

Yemek Odası

200 Çalışma Alanı Ve Yapılan İşe Göre Aydınlatma Tablosu

SIRA NO

YAPILAN İŞ

ÖNERİLEN AYDINLATMA ŞİDDETİ(LÜX)

1

Kaba İşler

80-170

2

Orta İncelikte İşler

170-350

3

İnce İşler

350-700

4

Çok İnce İşler

700-1000

 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Yer Alan Az Aydınlık Değerleri

SIRA NO

YAPILAN İŞ

ÖNERİLEN AYDINLATMA ŞİDDETİ(LÜX)

1

Avlu, Açık Alanlar, Dış Yollar, Geçitler vb. Yerler

20

2

Kaba Malzemelerin Taşınması, Depolanması vb. Kaba İşlerin Yapıldığı Yerler İle Koridor, Yol Ve Merdivenler

50

3

Kaba Montaj İşlerinin Yapıldığı Yerler İle Kazan Dairesi, Makine Dairesi, İnsan ve Yük Asansörü Kabinleri, Malzeme Stok Ambarları, Soyunma Ve Yıkanma Yerleri, Yemekhane ve Tuvaletler

100

4

Normal Montaj, Kaba İşlerin Yapıldığı Tezgahlar

200

5

Ayrıntıların Yakından Seçilmesi Gereken İşlerin Yapıldığı Yerler

300

6

Büro vb. Sürekli Dikkat Gerektiren İnce İşlerin Yapıldığı Yerler

500

7

İncelikli İşlerin Sürekli Yapıldığı Yerler

1000

   
Anahtar Kelimeler : tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı