Beton Pompası Periyodik Kontrolü » Makine Periyodik Kont. » Makine Periyodik Kont. » Özeliz İş Sağlığı & Güvenliği

  

Beton Pompası Periyodik Kontrolü
Tarafımızdan periyodik kontrolü yapılan ekipmanlar :

- BETON POMPASI KONTROLÜ
- HİDROLİK BETON DAĞITICI KONTROLÜ
- TRANSMİKSER KONTROLÜ
- SABİT BETON POMPASI KONTROLÜ
- MEKANİK BETON DAĞITICI (ÖRÜMCEK) KONTROLÜ
- TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMİYLE BETON POMPASI KONTROLÜ
- TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMİYLE TRANSMİKSER KONTROLÜ
- TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMİYLE HİDROLİK BETON DAĞITICI KONTROLÜ 
- MİKSER PERİYODİK KONTROLÜ
- HİDROLİK BETON DAĞITICI KURULUM RAPORU
- HİDROLİK BETON DAĞITICI YÜKSELTME RAPORU
- ÖZELİZ MÜHENDİSLİK BETON POMPALARINDA TAHRİBATSIZ (EN ISO 9712) NDT KONTROLLERİNİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ İSTEDİĞİ STANDARTLARDA GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.
- SİLOBAS PERİYODİK KONTROLÜ
Silobaslar basınçlı ekipman olduğundan yılda en az 1 kez manometre ,emniyet ventili ve manometreleri periyodik kontrolü kontrol edilmelidir.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu "a göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin EK- III bölümünün 2.1, 2.2,2.3,2.4 Maddelerinde aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrolleri en az yılda bir yapılır." hükmündedir.   
Anahtar Kelimeler : tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı