İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç. » İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç. » Özeliz İş Sağlığı & Güvenliği

  

İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz; İşletmelere 6331 Sayılı kanunun tüm süreçlerini birlikte yürütmek için danışmanlık hizmeti şeklindedir.

Bu hizmetlerimiz arasında;

  • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
  • Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi
  • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
  • Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
  • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
  • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
  • Periyodik eğitimleri yapmak
  • Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını hazırlamak
  • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
  • Periyodik muayene, sağlık raporu ve incelemeler
  • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler
   
Anahtar Kelimeler : tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı