İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç. » İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç. » Özeliz İş Sağlığı & Güvenliği

  

İş Sağlığı ve Güv. Ort. Ölç.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz; İşletmelere 6331 Sayılı kanunun tüm süreçlerini birlikte yürütmek için danışmanlık hizmeti şeklindedir.

Bu hizmetlerimiz arasında;

 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
 • Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi
 • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
 • Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
 • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
 • Periyodik eğitimleri yapmak
 • Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını hazırlamak
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
 • Periyodik muayene, sağlık raporu ve incelemeler
 • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler
   
Anahtar Kelimeler : tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı